bollar

Tjänster

En av Strengbom trädgårdsdesigns visioner är att kunna lotsa dig som kund från enklaste rådgivning till färdig trädgård. Vi erbjuder hjälp med gestaltning, anläggning, inköp av växter samt plantering.

För Strengbom trädgårdsdesign är det viktigt att kunden vet vad de olika trädgårdsprojekten kostar och arbetar så långt det går med fasta priser inkl moms på företagets tjänster.

Strengbom trädgårdsdesign kan i samarbete med vänföretag gärna lämna offert på kostnad för anläggning av era trädgårdsprojekt. I samband med offerten lämnas även en tidsuppskattning av projektet.

line

Trädgårdsdesign

Det här en tjänst som passar för er som kanske har en gammal övervuxen trädgård, eller ett alldeles nytt hus utan någon växtlighet och struktur alls. Det kan också vara så att ni önskar en mer lättskött trädgård med växter och funktioner som ni har behov för och uppskattar. Då kan det behövas en väl genom arbetad trädgårdsdesign som utgår från platsens förutsättningar, era önskemål och mina kunskaper.

Hur går det till?

 • Vi träffas i er trädgård och diskuterar önskemål och analyserar platsen och dess förutsättningar (ca 1-1.5 tim). Vi inventerar och dokumenterar vad som finns i trädgården. Inför vårt möte tar ni fram en ritning. Helst skala 1:100. Det är också bra om ni har inspirationsbilder som beskriver vilket resultat ni önskar.
 • Vid nästa möte presenteras en grovskiss där möjlighet för revidering finns.
 • Vid möte nr 3 lämnas den färdiga illustrationsplanen samt övrigt material över

Vad ingår?

 • Illustrationsplan med föreslagna växter och markmaterial
 • Växtlista vetenskapligt namn och svenskt namn
 • Beskrivning av markmaterial och läggningsmönster
Kostnad ca 11 500 kr för normal stor trädgård. (Delar av trädgård  t ex en framsida eller baksida ges offert efter möte 1.)

Vilka tilläggstjänster finns det?

 • Planteringsplan
 • Bygglovsritning
 • Detaljritningar
 • Skötselplan
Kostnad 850 kr/tim

line

Trädgårdsrådgivning

Det här är en tjänst som passar er som behöver  råd och inspiration. Kanske vill ni veta vilka växter ni har i er trädgård och hur sköter man dessa? Eller hur man utför beskärning och vilka växter passar var? Hur får man en entré att se mer välkomnande ut och hur får man trädgården mer lättskött.

Hur går det till?

Vi diskuterar i er trädgård och ni sköter anteckningarna själv. (1,5 tim)

Kostnad 1 500 kr
Tilläggstimme 850 kr

line

Konsultation med skriftlig rapport

Den här tjänsten passar er som behöver en expert att bolla idéer med. Det kan röra sig om växtval, gestaltning av vissa delar av trädgården eller kanske utformning av byggnationer som plank och pergola. Jag jobbar lyhört och kommer snabbt upp med idéer och framför allt mycket inspiration till vidare utveckling av er trädgård.

Vi diskuterar i er trädgård 1,5 timme och inom 3 dagar får ni en utförlig skriftlig rapport via mejl.

Kostnad 2 350 kr

line

Konsultation med skiss

Den här tjänsten är bra för er som vill göra om en utvald del av trädgården kanske behöver entrén omgestaltas med nya funktioner och material eller kanske behöver ni skapa en trevligare uteplats med en pergola och härliga klätterväxter.

Hur går det till

 • Vi diskuterar i er trädgård ca 30 min.
 • Jag sitter hemma hos er och gör en grov skiss som visar olika mark material samt växtmaterial. Skissen visar platsens struktur.

Total tid ca 3 timmar

 • Vi går igenom skissen tillsammans
Kostnad 3 200kr

line

Balkongdesign

Passar er som behöver hjälp med att strukturera upp er balkong eller terrass. Först och främst går tjänsten ut på att hjälpa er att hitta lämpliga växter till krukor och lådor. Jag analyserar platsen och stor vikt läggs vid platsens förhållanden i fråga om t.ex blåst, salta vindar, skugga och sol.

Tidsåtgång ca 30 minuter hos er. Inom 3 dagar får ni en enkel skiss med förslag på utvalda krukor och växter. Växterna namnges med svenskt och vetenskapligt namn. Skissen skickas via mejl.

Kostnad 1 800 kr
Plantering 500 kr/tim

Önskar ni hjälp med planteringsarbete och leverans av krukor m m skickar vi gärna offert.

line

Växter och plantering

Jag utför planeringsarbete, inköp av växter till högsta kvalitet samt om så önskas leverans av växter.

Kostnad 500 kr/tim